Termene & Condiții

! FURNIZOR !

 • denumire: Liga Companiilor – România.
 • sediu: Bd.Basarabia 37-39, sector 2, București.
 • contact: telefon 0723.359.533, email fotbal@LigaCompaniilor.

! DREPTURI & OBLIGAȚII !

 • drept de a modifica datele de pe site sau conținutul acestuia fără vreo notificare prealabilă a utilizatorilor.
 • obligație de a corecta informațiile conform datelor inserate în documentele oficiale.

! POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE !

 • nu se solicită, nu se stochează și nu se prelucrează date cu caracter personal.

! LITIGII !

 • Într-un litigiu, legea aplicabilă este legea română.
 • Litigiile pot fi soluționate pe cale amiabilă, prin mediere sau prin recurgerea la instanțele judecătorești competente.

! SITE ȘI DREPTURI DE AUTOR !

 • Conținutul site-ului este oferit gratuit vizitatorilor, cu scopul informării individuale și de grup.
 • Utilizarea de conținut (text, poze, video) și folosirea de linkuri către site sunt posibile doar cu precizarea sursei în mod explicit (www.LigaCompaniilor.ro).
 • Conținutul (text, poze, video) nu pot fi copiate, reproduse, folosite, transmise, vândute, licențiate sau distribuite în scop comercial fără a avea în prealabil acordul scris al deținătorului (fotbal@LigaCompaniilor.ro).
 • Materialele afișate pe site sunt protejate de legea drepturilor de autor (cu modificările și completările ulterioare) și sunt proprietatea deținătorului sau terților .
 • Vizitatorii înteleg și acceptă că deținătorul site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele și informațiile prezentate, dar fără a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul și caracterul de “comunicate de presă”.
 • Vizitatorii înteleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe site au doar un caracter informativ și orientativ, și că deținătorul site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea conținutului Site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

! RESPONSABILITATE !

Utilizarea și navigarea pe site-ul www.LigaCompaniilor.ro se face pe răspunderea utilizatorului.
Site-ul www.LigaCompaniilor.ro poate face trimiteri la alte site-uri care nu sunt întreținute și nu au legătura cu Liga Companiilor.

! EXPLICAȚII NOȚIUNI DE BAZĂ !

 • site = pagina de internet
 • fotbal pentru companii = forma recreativă de măiestrie sportivă
 • competiție = eveniment sportiv cu caracter amator
 • campionat, turneu, cupa = competiție în care participă cel puțin 3 echipe
 • joc, partidă, meci = competiție în care participă 2 echipe
 • jucător, antrenor = persoană care face parte din echipa
 • echipă = grup de jucători alcătuit pe baza unui regulament specific
 • arbitru = persoană desemnată să conducă o competiție
 • elemente competiționale: gol, autogol, cartonaș galben, cartonaș roșu, eliminare directă, eliminare indirectă, fault, lovitură liberă, greșeală etc.

! EXPLICAȚII NOȚIUNILE GENERALE !

 • Sport = activitate de întrecere constituită dintr-un ansamblu de acțiuni motrice diferențiate pe ramuri de sport, desfășurată într-un cadru instituționalizat sau independent, prin care se caută perfecționarea posibilităților morfo-funcționale și psihice, concretizate în performanțe obținute în competitii, ca: record, depășire proprie sau a partenerilor.
 • Performanță sportivă = desemnează atât procesul cât și rezultatul unei acțiuni, care din punct de vedere normativ reprezintă măiestria în îndeplinirea unei sarcini cât mai bine posibil, fiind dependentă de interrelația factorilor endogeni (predispoziții, aptitudini) cu factorii exogeni (ambientali), exprimați în calitatea procesului de antrenament, condiții materiale și de instruire, nivelul motivației și influența factorilor sociali.
 • Capacitate de performanță = manifestare complexă a disponibilităților individului, ca rezultat al interacțiunii operaționale a unor sisteme bio-psiho-educogene, concretizată în valori recunoscute și clasificate pe baza unor criterii elaborate social-istoric, materializate în performanțe obiective sau obiectivate în clasamente, puncte, goluri marcate, drepturi obținute etc.
 • Competiția = mijlocul cel mai complex de valorificare și evaluare a capacității de performanță în diferite domenii.
 • Competiția sportivă = formă stimulativă a întrecerii între sportivi de diferite categorii cu scopul principal de a compara performanțele conform unor reguli precise și normative stabilite anterior.
 • Antrenament sportiv = proces complex bio-psiho-pedagogic, planificat, desfășurat sistematic și continuu gradat, de adaptare a organismului sportivului la eforturi fizice și psihice intense, necesare marii performanței în competiții.
 • Sistem competițional = totalitatea competițiilor programate și organizate într-o ramură de sport, într-un anumit interval de timp (de regulă un an) și formele de desfășurare ale acestora pe baza reglementărilor adoptate.
 • Antrenorat = activitatea de conducere-dirijare a pregătirii sportive, mai ales în competiție.

! DEFINIȚIA SPORTULUI !

Sportul este un fenomen al lumii moderne care, din punct de vedere al civilizației, s-a diferențiat relativ târziu de formele originare ale educației, prin joc și artă.

Pentru a-și consolida poziția, sportul trebuie să-și delimiteze precis domeniul de activitate, să-și evidențieze valorile proprii și să-și apere drepturile.

Exercițiul fizic a câștigat în complexitate transformându-se în activitate de întrecere în cadrul competiției. Termenul competiție derivă din cel de întrecere / de luptă și este sinonim cu cuvantul concurs, termen folosit în definirea unei stări de concurență atât de specifică lumii comerciale, economico-financiare și industriale.

Elementul central al competiției se consideră a fi compararea performanțelor sportive.
Baza activității competiționale o reprezintă egalitatea șanselor tuturor participanților conform principiului creării condițiilor egale pentru toți concurenții. Obținerea performanței sportive vizează atât procesul cât și produsul (rezultatul) deci, pe de o parte, efortul continuu și, pe de altă parte, ce se obține în urma acestui efort.

Performanța este o noțiune mai largă, relativ abstractă, cu valoare neutră, desemnând toate acțiunile și rezultatele acestor acțiuni, care contribuie într-un anumit mod la supraviețuirea individului sau a unei colectivități. Noțiunea de performanță, de multe ori, este sinonimă cu reușita, în condițiile în care nu vine în contradicție cu prevederile regulamentare și cele ale moralei.

Generalizând acest aspect, se poate vorbi de performanță numai atunci când reușita se află într-un raport corespunzător cu capacitatile individului. Cu alte cuvinte, o reușită obținută întâmplator, prin manipulare sau datorită unui adversar mai slab, nu poate fi considerată performanță, caracteristică etică a noțiunii de performanți fiind obligatorie în sport.

Abordarea sportului numai prin prisma competiției și performanței reprezintă un punct de vedere îngust, deoarece sportul se practică și în alte scopuri, cum sunt cele de menținere a sănătății sau pentru relaxare și întreținerea unor relații sociale.

Competițiile sportive se planifică adesea în sportul pentru toți și de timp liber ca manifestări de motivare și stimulare, care se adresează unui număr mare de participanți, stabilirea performanței, ca rezultat al confruntării sportive cu adversarul, și obtinerea victoriei devenind factori secundari.

Lărgirea sferei de cuprindere a noțiunii de sport a determinat însă și o nouă dimensiune, care-i pune în pericol esența, prin disipare în alte domenii, cum sunt spectacolele de simulare, concepute în principal pentru efectul de amuzament și obținerea de venituri financiare.

Într-o accepțiune largă sportul desemnează toate formele de exerciții fizice și jocuri de mișcare cu caracter mai mult sau mai puțin spontan și competitiv, cu originea în jocurile tradiționale și în marile mituri fondatoare ale civilizației moderne, iar diversificarea lui se leagă de faptul că vehiculează valori ce provin din modurile de viață contemporană.

Complexitatea biologică, psihologică, socială, organizatorică și structurală a sportului, ca fenomen al lumii contemporane, evidențiază ca temerare acțiunile de definire a sa dintr-un singur unghi de vedere. Dimensiunile mai sus amintite implică un sistem de definiții ale sportului, menite să ofere o imagine amplă asupra domeniului analizat.

! CLASIFICAREA SPORTULUI !

Diversitatea înțelegerii unor termeni vehiculați în limbajul curent activității sportive, precum și inconsecvența exprimării în domeniul specific, la care se adaugă traducerile mai mult sau mai puțin, fac dificilă comunicarea între specialiști și implicit înțelegerea profundă a noțiunilor vehiculate.

Acestei realități se adaugă numeroasele noțiuni, ce pătrund din științele care studiază sportul (bio-psiho-sociale), definite în mod variat de autorii diverselor lucrări, care le interpretează prin prisma propriilor concepții.

1. SPORT PENTRU TOȚI: activitate diversificată, competițională sau necompetițională, accesibilă unor largi categorii de persoane, desfășurată în cadru instituționalizat sau nu, cu scopul păstrării capacităților biologice și psihice, integrarii socio-culturale și petrecerii recreative a timpului liber.

 • Sport de intretinere – forma a sportului pentru toti practicat in scopul mentinerii sanatatii, a conditiei fizice si inlaturarii efectelor Stresului cotidian.
 • Sport în timpul liber (loisir) – formă a sportului pentru toți practicată în mod organizat sau independent, în scop recreativ, la sfârșitul zilei de muncă, la sfârșitul săptămanii sau în timpul vacanțelor.
 • Sport în familie – variantă a sportului în timpul liber practicat sub forme competiționale sau necompetiționale, fără limite de vârstă sau performanțe, în funcție de interesele și nevoile socio-familiale.
 • Sport pentru oameni aflați în condiții speciale
 • activități sportive practicate în penitenciare cu scopul asigurării securității și ordinii, înlăturarea conflictelor, combaterea monotoniei și stabilirea de legături cu sportul din lumea exterioară.
 • activități sportive practicate de imigranți împreună cu populația indigenă, în scopul înlăturării izolării sociale și culturale, precum și a sentimentelor generate de incertitudinea viitorului în țara de adopție.
 • Sport pentru varstnici – activitate sportivă adecvată și sistematică, practicată în scopul sănătății, menținerii condiției fizice și relațiilor sociale, în funcție de motivație și capacități.

  2. SPORT DE PERFORMANȚĂ – activitate de maximizare a capacității de performanță și valorificare a acesteia în competiții de mare anvergură, concretizată în recorduri și cucerirea de titluri, medalii și locuri în clasamentele oficiale. Are doua subcategorii:
 • amator – practicat de sportivii amatori: persoane care nu au relații contractuale de muncă cu cluburile sau asociațiile sportive la care sunt legitimați.
 • nonamator – practicat de sportivii profesioniști: persoane care încheie cu cluburile sau asociațiile la care sunt legitimași un contract individual de muncă, pe baza căruia obțin licența de sportiv profesionist.
  Raportat la nivel, variantele sunt:
 • sportul de elită – activitate competiționala de înalt nivel, practicată în scopul realizării de recorduri sau performanțe maxime absolute, având principalele semnificații: de reprezentare, economică și politică.
 • sportul la copii și juniori – activitate desfășurată cu scopul inițierii în practicarea ramurilor de sport și dezvoltării capacității de performanță în vederea promovării la categoriile de sportivi consacrati.
 • sportul practicat de seniori și juniori consacrați – formă a sportului de performanță care cuprinde sportivii înclusi în sisteme naționale și internaționale elaborate pentru cluburi și asociații sportive.
 • sportul extrem – activitate motrică ce are ca scop realizarea unor performanțe neobisnuite (în raport cu cele obținute în sporturile consacrate) care implică un mare risc privind pierderea integrității corporale sau chiar a vieții.

  3. SPORT ADAPTAT – activități competiționale sau necompetiționale care utilizează structuri motrice, regulamente specifice, condiții materiale și organizatorice adecvate cerințelor impuse de diferite tipuri de deficiențe fizice, motorii sau psihice, cu subcategoriile:.
 • sport terapie – activități necompetiționale constând din structuri specifice unor ramuri de sport, individualizate, ce urmăresc recuperarea unor capacități bio-psiho-motrice.
 • sport adaptat de performanță (Special Olympics) – activități constituite din structuri motrice specifice unor ramuri de sport, practicate exclusiv de subiecții cu același tip și grad de deficiență, cu scopul obținerii de performanțe în concursurile oficiale destinate fiecărei categorii de subiecți.

! SPORT & SOCIALIZARE !

 • În sport, plecăm de la premisa că socializarea este procesul prin intermediul căruia indivizii dobândesc deprinderi, atitudini, valori și comportamente care îi fac apți să participe ca membri ai societății in care trăiesc.
 • Prin dimensiunile lui socio-culturale, sportul oferă o ocazie unică de a cunoaște alți oameni, de a comunica cu ei, de asumare a unor roluri diferite, de dobândire a unor atitudini morale (cum sunt toleranța, respectul față de ceilalți etc), de acceptare a atitudinilor legate de activitate (care contribuie la dezvoltarea personalității), de trăire a unor emoții mai greu de resimțit în alte sfere ale vieții, de acceptare a unor elemente pozitive ale stilului de viață (de exemplu, în alimentație, repaus etc), de adaptare la obiectivul propus (prin cooperare, coeziune și altele) și de a deveni socialmente activi prin performanțele celorlalți.
 • Prin formele sale de practicare, sportul ajuta la socializarea copilului prin învățarea diferitelor roluri în cadrul jocurilor; la celălalt capat, practicanții în vârstă urmăresc, printre altele, să restabilească contactul cu lumea socialului; persoanele cu nevoi speciale, prin activitatea sportivă, reușesc să-și depășească limitele prin recunoaștere socială, în timp ce la sportivii de performanță rețeta succesului este un amestec de afiliere socială cu clemențe de competiție în doze și forme diferite, într-un mediu stimulativ pentru învățare, agrementat cu deplasări care măresc coeziunea echipei și aduc un plus de distracție.

! OBIECTIVELE SPORTULUI ÎN TIMPUL LIBER !

 • reflectă calitatea vieții;
 • dobândirea unui mod sănătos de viață;
 • dezvoltare fizică;
 • integrare socialp prin formarea valorilor morale și ale spiritului sportiv, ale disciplinei li regulilor;
 • capacitate de acțiune individuala și în grup;
 • respectul față de sine și față de ceilalți, inclusiv față de grupurile minoritare (persoane puțin înzestrate motric, sportivi care au depășit vârsta performanțelor, persoane de vârsta a III-a);
 • formarea spiritului de toleranță și de răspundere, elemente sociale în viata unei societăți democrate;
 • recreere.

! COOKIES !

» Cookie = fișier text de dimensiune reduse pe care site-ul îl plasează pe dispozitivul dvs. atunci când îl accesați.

» Modulele cookie originale = sunt instalate de site atunci când îl accesați și pot fi citite doar de acest site.

» Modulele cookie de la terți => sunt plasate de serviciile externe utilizate uneori de site.

» Cookie persistente => sunt modulele cookie salvate pe dispozitivul dvs. care, spre deosebire de cookie-urile de sesiune, nu se șterg automat atunci când închideți browser-ul.

» La fiecare vizitare a site-ului, sunteți invitat să acceptați sau să refuzați cookie-urile.

» Scopul este de a permite site-ului să rețină preferințele dvs. pentru o anumită perioadă de timp.

» Prin urmare, nu este nevoie să reintroduceți aceste date atunci când navigați pe site în timpul aceleiași vizite.

» Cookie-urile pot fi utilizate și pentru a crea statistici anonimizate cu privire la experiența de navigare pe site.

» Câteva dintre paginile noastre afișează conținut de la furnizori externi precum Youtube, Facebook, Instagram, Linkedin, Tweeter.

» Pentru a vizualiza conținutul de la terți, trebuie mai întâi să le acceptați termenii și condițiile specifice, inclusiv politicile lor privind modulele cookie, elemente care nu se află în controlul nostru.

» Dacă nu vizualizați respectivul conținut, nu vi se va instala niciun cookie de la o parte terță.

» Aceste servicii prestate de părți terțe se află în afara controlului nostru.

» Furnizorii pot, în orice moment, să își schimbe termenii și condițiile, scopul și modul de utilizare a modulelor cookie etc.

» Puteți să gestionați și să ștergeți cookie-urile.
Informații detaliate se regăsesc pe http://www.aboutcookies.org.

CALENDAR

CEL MAI RECENT VIDEO

P